Én a képzés jellemzésére egy vadszőlővel befuttatott, végtelenbe nyúló ösvény képét választottam. Ezen ti vagytok a vadszőlő, amely megadja számunkra a védelmet, egy majdnem tökéletes támogatást. Mert az persze csak menet közben derül ki, hogy az itt elsajátított technikákból mi működik majd, és mi nem. De végre végig tudok menni azon az úton, amit eddig csak nézegettem – foglalta össze az egyik tanár a kétnapos képzésünket lezáró asszociációs játékban, mit jelent számára az InfoGrund projektjében való részvétel.

Mi az az InfoGrund?

Ha valaki nem olvasta volna még InfoGrundról írt korábbi cikkeinket vagy megnyilvánulásainkat: egy olyan tanárképzésről van szó, amely elsősorban 7-8. osztályos gyerekeket oktató pedagógusokat segít abban, hogy saját óráik keretében vértezzék fel diákjaikat az álhírek felismeréséhez szükséges ismeretekkel és készségekkel.

Ez a megfogalmazás persze csak egy újságírói leegyszerűsítése annak a hatalmas ismeretanyagnak, amely a képzés során előjön – kezdve a megváltozott információs környezet bemutatásától az álhírek pszichológiai, jogi, technológiai és gazdasági hátterének ismertetésén át a kritikai gondolkodás alapköveinek lerakásáig és a dezinformáció/félrevezetés felismerését segítő eszközök átadásáig bezáróan. (Uh, senki ne próbálja hangosan felolvasni az előző mondatot.)

Bődey János
A képzés kereteinek ismertetése a zalaegerszegi pilot nyitónapján.

Hogyan kezdődött mindez?

Ahhoz, hogy az egerszegi képzés létrejöjjön, nekünk még korábban el kellett indulni a bevezetőben említett, képzeletbeli ösvényen. Az Urbanlegends.hu szerzőjeként először 2017 júniusában merült fel bennem valamiféle segítségnyújtás gondolata a téma iránt érdeklődő tanároknak. Mivel azonban nekem se ezirányú végzettségem, se tapasztalatom nem volt, a tanárképzés elindításához szakmai partnereket kerestem.

A Televele Médiapedagógiai Egyesületre 2018 elején találtam rá, amelynek tagjairól – az InfoGrund projekt kidolgozásába való bekapcsolódásuk sorrendjében: Nagy Krisztáról, Tímár Jánosról, Borbély Dóráról, Tisza Gézáról és Tímár Boriról – hamarosan nemcsak azt tudtam meg, hogy többéves tapasztalatuk van a médiaműveltség és a kritikai gondolkodás oktatásában, hanem hogy leírhatatlanul lelkesek is.

A csapat összeállása után 2019 elején hoztuk létre – Bődey János támogatásával – az Idea Alapítványt, amely a működési kereteket és a pedagógusösztöndíjak finanszírozásának hátterét biztosítja. Majd pedig a tavasz-nyár folyamán elkészítettük a tanárképzés anyagát, amit Tisza Géza öntött e-learning formátumba, valamint az iskolai órasorozat tervezetét.

Bődey János
A résztvevők párokba rendeződnek, majd néhány perces ismerkedés után bemutatják egymást a többieknek.

Alapozó e-learning

A képzés első részében a tanároknak egy önálló feldolgozást igénylő, körülbelül 100 oldalas e-learning oktatásban kellett részt venniük, amelynek célja a téma elméleti hátterének megalapozása volt. A négy zalaegerszegi és egy szombathelyi iskolából érkező 12 tanár annak ellenére is szépen teljesített ebben a képzési szakaszban, hogy az nagyrészt a nyár legtombolóbb időszakára esett.

Mindegyik résztvevő elolvasta az ismeretanyagot (bevallásuk szerint még az ajánlott olvasmányként betűzött lábjegyzetlinkek nagy részét is), végigcsinálta a dokumentumok feladatait, kitöltötte a kapcsolódó tudáspróbákat – átlagosan 79 százalékos teljesítményt nyújtva.

A jelenléti képzésen azt is megtudtuk, hogy az e-learning részletessége igencsak meglepte a résztvevőket, és hogy a tananyag egyik-másik fejezetének a feldolgozása jócskán meghaladta az arra általunk tervezett 90 percet. A visszajelzések alapján a későbbiekben mind az e-learninget, mind pedig az óraterveket tovább fogjuk csiszolni.

Bődey János
Nagy Kriszta programvezető ismerteti a feladatot, amelyben a tanároknak egy állami szabályozás-médiaoktatás-technológia sarokpontú háromszögben kell elhelyezniük bizonyos fogalmakat.
Bődey János
Az ismeretelmélyítő feladatban a tanárok a fogalmak egyes kategóriákhoz való viszonyát fejezik ki.

Csoportmunka az ismeretek elmélyítésére

Az önálló feldolgozást igénylő e-learninges szakaszt augusztus végén egy kétnapos zalaegerszegi képzés követte, amelynek a helyi Zrínyi Miklós Gimnázium adott helyet – ezúton is köszönjük a vendégszerető befogadást.

Az első napon talán kicsit megleptük a jelenlévőket azzal, hogy – a sűrű és komplex e-learninges témafeldolgozás után – jelenléti képzésünk első felét kötetlenebb formátumúra hangszereltük. Előadások helyett főként kicsoportos munka révén zajlott a tudás megerősítése és vizualizálása, többek között olyan feladatokkal, amelyek a tanárok kreativitására is építettek.

Bődey János
Tanárok prezentálják az általuk elkészített gondolattérképet az álhírek terjedésének okaival kapcsolatban.

A nap nagy részében Nagy Kriszta projektvezető és Polyák Gábor egyetemi docens vezette a feladatokat, illetve moderálta a beszélgetéseket, többek között az álhírek terjedésének tényezőiről, a jelenség jogi szabályozásának lehetőségeiről és az álhírbiznisz ökoszisztémájáról. A nap zárásaként pedig – egy személyes történetekkel illusztrált előadásban – én beszéltem röviden az információbefogadás és -ellenőrzés néhány csapdájáról.

Bődey János
Szobor készül Az álhírgyártás ökoszisztémája címmel, amelyben megjelennek azok a szereplők, jelenségek, amelyek fontosak az álhírek könnyű és gyors terjedésében, valamint azok leleplezésében. A résztvevők az élő szobor elkészítése után arról is vallanak, miért az adott szerepet választották, milyen volt azt megszemélyesíteni, továbbá kivel – milyen jelenségekkel – álltak kapcsolatban a folyamat során.

Mivel az InfoGrund képzésében résztvevő tanárok egyben egy 8 tanórát felölelő órasorozat megtartására is vállalkoznak, a képzés második napjának fókuszába az általunk kidolgozott óratervek bemutatása került. Egészen pontosan a tanórák komplexebb feladatainak begyakorlása, Nagy Kriszta fáradhatatlan vezetése mellett.

Az óratervekkel kapcsolatban már most rengeteg javaslatot kaptunk, amelyek egy részét a képzés iskolai elindításáig átvezetjük a végleges verziókba. Köszönjük minden résztvevőnek az aktivitást és a lelkesedést, amit a pilotba eddig és ezt követően fektet(ett), és igyekszünk a továbbiakban is rászolgálni mindenki bizalmára.

Bődey János
Tanárok egy csoportja gyakorolja az óraterv egyik játékát, amelyben a gyerekeknek különböző források felhasználásával kell egy hírt írniuk.
Bődey János
A tehetségkutatók mintájára elkészített feladat begyakorlása során Nagy Kriszta készíti fel az egyik tanárt a zsűrizésre. A zsűritagok mindegyike egy-egy “hírmúzsát” – például a Több Forrás Múzsáját, az Elfogulatlanság Múzsáját vagy az 5W Múzsáját – jelenít meg, és a saját szempontja alapján értékeli a többiek által elkészített híreket.

Update | Szeptember második felében budapesti képzésünket is megtartottuk, arról itt olvashattok részletesebben.

A projekt pilot szakasza – amely egy zalaegerszegi és egy budapesti képzést ölel fel – magántámogatásból valósul meg. Amennyiben a program felkeltette az érdeklődésed, és annak saját városod iskoláiban való megvalósítása iránt érdeklődnél, vagy azt esetleg támogatnád, vedd fel a kapcsolatot az Idea Alapítvány képviselőjével az ideaalapitvany@gmail.com címen.

Fotók: Bődey János

Ha tetszett a cikk, csatlakozz te is az Urbanlegends.hu-t támogató közösséghez!