Felhívásunkra közel 40 fővárosi iskolából több mint 90 tanár jelentkezett. Örülünk a nagy érdeklődésnek, mivel azonban a budapesti pilotba – a tanári ösztöndíjak meghatározott száma miatt – csak 12 főt tudunk felvenni, az elkövetkező napokban elolvasunk minden beérkezett pályázatot, és ezek alapján válogatunk.

Update | A jelentkezések átolvasása után kiválasztottuk a budapesti pilot programunk résztvevőit – ezek pedig a Pestszentimrei Ady Endre Általános Iskola, a Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium, a Veres Péter Gimnázium, az Újlak Utcai Általános Iskola és az Örömhír Általános Iskola tanárai lesznek. Köszönjük mindenkinek az érdeklődést! Minden jelentkezőnek válaszoltunk is, és remélhetőleg a most be nem került tanárokkal is találkozunk majd későbbi programjainkban!

Addig is, bemutatunk néhány további részletet a programról. Az Infogrund alapvetően három fő részből áll:

1. A képzés

A program első szakaszában a résztvevő tanárokat felvértezzük azokkal az ismeretekkel, amelyek birtokában magabiztosabban mozoghatnak egy olyan terepen (jellemzően a közösségi oldalak és a kütyük világában), ahol digitális bennszülött tanítványaik helyzeti előnyből indulnak.

A képzés egy e-learninges felkészítéssel kezdődik, amit egy kétnapos kontakt képzés követ. Ebben – követve az általunk elkészített óratervek tematikáját – átfogó kontextusba helyezzük az álhírek témakörét, többek között szót ejtve arról, hogy

– miként változott az elmúlt évtizedekben az információs környezet, milyen mechanizmusok, jelenségek alakítják az információhoz való hozzáférést, és ezeknek milyen társadalmi hatásai, kockázatai vannak,
– mit jelent és hogyan befolyásolja az álhírek elleni küzdelmet a véleménynyilvánítás szabadsága és a médiaszabadság, vagyis hogy miért nem lehet pusztán azért letiltani egy oldalt, mert hazugságot terjeszt,
– miért fontos, hogy tisztában legyünk a saját tájékozódási szokásainkkal, illetve az egyes közösségi platformok működési mechanizmusaival,
– mit jelent és hogyan fejleszthető a kritikai gondolkodás, és ez hogyan segít az információ hitelességének, megbízhatóságának felismerésében,
– hogyan működik az emberi agy, melyek azok pszichológiai és társadalomlélektani jellemzők, amelyek az álhírek terjedését segítik,
– milyen társadalmi funkciókat tölt be a média, illetve miről ismerhetjük fel a valós információkat és a hiteles médiumokat,
– mik a megtévesztő infók tömeges terjedésének piaci és hatalmi okai, és hogyan termelhetnek pénzt az álhírek,
– a közös gyűjtőnéven álhíreknek nevezett információknak mely főbb formáit különböztethetjük meg, ezeknek mik a jellemzői,
– a tényellenőrzésnek milyen eszközei, technikái és praktikái léteznek,
– illetve az általunk elkészített óraterveket hogyan célszerű alkalmazni az órákon.

A budapesti kontakt képzés helyéről és időpontjáról július második felében értesítjük a résztvevőket; arra előreláthatólag egy augusztus végi vagy szeptember eleji hétvégén kerül majd sor.

2. Az iskolai oktatás

A programban részvevő tanárok arra vállalkoznak, hogy – előzetes felkészítésük után – az általuk oktatott tantárgyban (vagy osztályfőnöki órán) helyet találnak egy 8 iskolai órát felölelő óratervcsomagnak, és 2019 októberében-novemberében le is adják azt egy kiválasztott osztálynak.

Az óratervcsomag felhasználásáról szó esik a kontakt képzésen is, de az esetlegesen felmerülő kérdésekre a tanítás folyamatában is válaszolunk.

3. Visszacsatolás

A képzés végén kíváncsiak leszünk arra, hogyan működtek az általunk összeállított óratervek, illetve maradtak-e ismeretbeli hézagok a képzés után.

Minden észrevétel jól jön ahhoz, hogy programunkat a 2019/2020 tanév második félévétől kezdve már akkreditált képzésként vehessék igénybe a tanárok.

A program háttere

A Televele Médiapedagógiai Egyesület és az Urbanlegends.hu közös képzési csomagja a tudatos médiahasználat fejlesztését célozza 13-14 éves diákok számára. Az InfoGrund lehetőséget nyújt az iskoláknak arra, hogy az iskolai környezetből ma még nagyrészt hiányzó témakör beépülhessen a képzésbe.

A program megvalósítását, hosszú távú működtetését egy önálló szervezeti megoldás, az erre a célra magántőkéből létrehozott Idea Alapítvány biztosítja. A kidolgozásban médiatanár, újságíró, pszichológus, szociológus és jogász képzettségű szakemberek vesznek részt, igazodva a kritikai médiaműveltség fejlesztését igénylő komplex megközelítéshez.

A program első évében, 2019 őszén két helyszínen – Zalaegerszegen és Budapesten – készítünk fel pedagógusokat.

Fotó: Tim MossholderUnsplash

Ha tetszett a cikk, csatlakozz te is az Urbanlegends.hu-t támogató közösséghez!