A levél mellé csatolt körítés szerint Einstein végrendeletében a jeruzsálemi Héber Egyetem egyetem tulajdonába bocsátotta körülbelül 55 ezer dokumentumot tartalmazó magánarchívumát, és ez a gyűjtemény tartalmazta a fizikus soha nem látott lányának, Lieserlnek írt leveleit is.

Mit lehet tudni Lieserlről?

Lieserl egyike az Einstein körüli rengeteg titoknak és rejtélynek, létezése ugyanis 1986 előtt – az anya Mileva Marics és Einstein szerelmes leveleinek napvilágra kerüléséig – teljesen ismeretlen volt a híres elméleti fizikus életrajzírói előtt. Lieserl ugyanis még a Svájcban élő fizikuspár házassága előtt fogant, és 1902 januárjában, titokban született meg Újvidéken. Ezen kívül nem sokat tudni róla: Einstein utoljára egy 1903 szeptemberi levelében említette őt, amikor is a gyermek skarlátbetegsége miatt aggódott. Marics végül a kis Lieserl nélkül tért vissza Svájcba, ahol aztán a pár egybekelt.

Hogy mi lett Lieserl sorsa, senki nem tudja biztosan. Michele Zackheim 1999-es könyve szerint a kislány valószínűleg súlyos mentális rendellenességgel született, és jó eséllyel meghalt abban a skarlátbetegségben, amit apja 1903-as levele is említ. Robert Schulmann elmélete szerint azonban Lieserlt adoptálták, és Zorka Szavics néven valamikor a kilencvenes években halt meg; ezt a teóriát azonban a Szavics család egy felmenője cáfolta.

Bármelyik verziót is fogadjuk el, a Snopes szerint nagyon csekély a valószínűsége, hogy Einstein levelet írt volna első gyermekének. Sőt, a legendavadász oldal szerzői abban se nagyon hisznek, hogy a lenti levelet Einstein akár valaki másnak írta volna, az ugyanis se hangnemét, se tartalmát tekintve nem hasonlítható össze a fizikus más leveleivel.

És akkor a felvezetés után íme a levél magyar változata, amely 2015 augusztusában nagy népszerűségnek örvendett a Facebookon

“Amikor a relativitás elméletét indítványoztam, nagyon kevesen értettek csak meg, amit pedig most felfedek az emberiség előtt, az ugyancsak a világ félreértéseibe és előítéleteibe fog ütközni. Kérlek, addig őrizd meg ezeket a leveleket, ameddig csak szükséges, évekig, évtizedekig, ameddig a társadalom eléggé fejlett nem lesz ahhoz, hogy el tudja fogadni azt, amit alább kifejtek.

Létezik egy rendkívüli erő, amelyre, legalábbis máig, a tudomány nem talált formális magyarázatot. Ez az az erő, amely mindent magába foglal és irányít, ami az Univerzum minden egyes jelensége mögött áll, és amit még nem azonosítottunk. Ez az Univerzális erő a szeretet.

Amikor a tudósok az Univerzum egyesítő elméletét megfogalmazták, megfeledkeztek a legerősebb láthatatlan erőről. A szeretet a fény, amely bevilágítja azokat, akik adják, és azokat, akik kapják. A szeretet gravitáció, mert az embereket egymáshoz vonzza. A szeretet erő, mert megsokszorozza a jót, és esélyt ad az emberiségnek arra, hogy ne pusztuljon bele saját vak önzőségébe. A szeretet kibontakozik és megnyilvánul. A szeretetért élünk és halunk meg. A szeretet Isten és Isten a szeretet.

Ez az erő mindent megmagyaráz és értelmet ad az életnek. Ez az a változó, amelyet túl sok ideje megtagadtunk, lehet, hogy azért, mert félünk a szeretettől, mert ez az Univerzum egyetlen energiája, amelyet az emberi lény még nem tanult meg kénye kedve szerint irányítani.

A szeretet leírására egy egyszerű helyettesítést alkottam meg, az egyik leghíresebb egyenletemben. Ha az helyett elfogadjuk azt, hogy a világot meggyógyító energia kifejezhető a szeretet és fénysebesség négyzetének szorzatával, akkor arra következtethetünk, hogy a szeretet a létező legerősebb erő, mert nincsenek határai.

Az emberiség azon kudarca után, hogy irányította és felhasználta az Univerzum többi forrásait, amelyek végül ellene fordultak, igen sürgető lenne egy másfajta energiaforrásból töltekezni…

Ha azt akarjuk, hogy fajunk túléljen, ha fel akarjuk fedezni az élet értelmét, ha meg akarjuk menteni a világot annak minden tudatos élőlényével, akkor a szeretet az egyetlen válasz. Talán nem vagyunk még készek szeretetbombát létrehozni, egy elég erős szerkezetet, ami elpusztíthatná a bolygót romboló gyűlöletet, hiúságot és kapzsiságot. Mindezek ellenére, minden egyén magában hordoz egy kicsi, de erős szeretetgenerátort, amely energiája arra vár, hogy kiszabadítsák.

Amikor megtanuljuk felajánlani és elfogadni ezt az Univerzális energiát, drága Lieselr, akkor ki fogjuk tudni jelenteni, hogy a szeretet mindent legyőz, hogy bármit túlél, mert a szeretet az élet esszenciája.

Mélységesen bánom, hogy nem tudtam kifejezni mindazt, ami a szívemben van, ami egész életemben csendesen dobogott érted. Talán túl késő bocsánatot kérni, de mivel az idő relatív, szükségét érzem elmondani neked, hogy Szeretlek, és te juttattál el a végső válaszhoz!”

Édesapád; Albert Einstein.”

Ha tetszett a cikk, csatlakozz te is az Urbanlegends.hu-t támogató közösséghez!