A közel-keleti ellenségeskedés 2012-es kiújulásakor szedték elő újra több fórumon is az alábbi, állítólagos Einstein-idézetet:

“A legnagyobb szomorúsággal töltene el azt látni, hogy a cionisták ugyanazt teszik a palesztinokkal, amit a nácik tettek a zsidókkal.”

Angolul:

„It would be the (más verziókban: my) greatest sadness to see Zionists (máshol: Jews) do to Palestinians (máshol: Palestinian Arabs) much of what Nazis did to Jews.”

Mivel többen is beküldtétek az idézetet a forrás után érdeklődve, utánanéztem egy kicsit, de én sem találtam bizonyítékot arra, hogy Einstein ilyet mondott volna.

Einstein nyílt levele Begin ellen

palesztin_levelA legközelebbi, ami mondanivalójában hasonló (értsd: összehasonlítják benne a zsidóság egy extrém szélsőséges pártját a nácizmussal), egy olvasói levél 1948-ból. E közösen írt levél – amely alatt aláíróként a világhírű fizikus neve is szerepel – Menachem Begin amerikai látogatására és az 1948. április 9-ei Deir Jászin faluban történt mészárlásra reflektál.

Ebben a levél aláírói – Einstein mellett például Hannah Arendt is – igen zavaró jelenségnek nevezik a Szabadság Pártot, megállapítva, hogy a politikai szervezet felépítésében, módszereiben és filozófiájában igen közel áll a náci és fasiszta pártokhoz.

A nyílt levél szerzői tiltakozásukkal azt szerették volna elérni, hogy a pártvezér Menachem Begin amerikai látogatásának ne legyen olyan értelmezése, hogy az Egyesült Államokban a fasizmus ellen küzdő erők közül bárki is támogatná Begin politikáját.

Az aláírók fellépése tehát nem a cionizmus ellen szólt (aminek a maga módján Einstein is híve volt), hanem a levél egyértelműen Begin pártjának tevékenysége és filozófiája ellen irányult.

És ha mondta volna?

Széchenyi is osztozik a politika és a publicisztika sok nagy alakjának abban a közös sorsában, hogy amily mértékben vélik nevük jelszóvá, oly mértékben homályosul el törekvéseik, tanaik tulajdonképpeni tartalmának ismerete (…) Kényelmes feltételezni azt, hogy mindenki tudja, mit akart Széchenyi s olyan könnyű egy pár, közszájon forgó mondásával hatást érni el, hogy az emberek legkevesebbje szánja rá magát arra a fáradtságra, nagy részükben elavult, ma nehéz olvasmányul szolgáló művei mélyére hatolni. Így aztán ellentmondás nélkül megeshet az is, hogy Széchenyi nevét harcba viszik oly törekvések mellett is, melyektől ő idegenkedett s olyanok ellen, melyeket ő támogatott.” (Berzeviczy Albert, 1907 – A gróf Széchenyi István – Vezércsillagok című könyv előszava)

Ami igaz volt egy korábbi bejegyzés apropóján Széchenyire, igaz itt is, Einsteinre, és igaz minden más idézetre.

A 20. század egyik legnagyobb hatású tudósa mindenhez ért, és ha valamiben egyszer véleményt nyilvánított, az örök érvényű – valami ilyesmit sugallnak a mindenféle témákban hozzá kapcsolt idézetek (legutóbb például a technológiai fejlődésről “értekezett”, okostelefonozó fiatalokról készült képek alatt, szintén közelebbi forrásmegjelölés nélkül).

Forrás hiányában azonban nem nagyon lehet többet mondani az idézetről – nem látjuk, milyen kontextusban született, mire vonatkozott az adott szövegkörnyezetben (ha született és ha vonatkozott). Einsteint valószínűleg tényleg a legnagyobb szomorúsággal töltené el azt látni, ha a cionisták ugyanazt tennék a palesztinokkal, mint amit a nácik a zsidókkal. Mint ahogy minden bizonnyal a palesztin fegyveresek tevékenysége is ugyanígy elszomorítaná.

Ettől függetlenül egyáltalán nem biztos, hogy a fenti mondatot leírta vagy mondta valahol. És bár hasonló esetekben gyakran felbukkannak a “nem az számít, ki mondta, hanem az, mit” álláspont képviselői, meglepődnék, ha az idézet például Jean-Marie Le Pen neve alatt is ugyanilyen sikerrel terjedne.

A fent idézett mondat ugyanis éppen attól népszerű, mert állítólagos szerzője nemcsak zseniális tudós, hanem egyben zsidó származású is, akit egykor még izraeli elnöknek is felkértek. Ha ő ilyet mond a “sajátjairól”, annak a mondat jelentésén túl is jelentősége van – sugallják néha kimondatlanul, néha kimondva a mondat terjesztői (például zárójelben jelezve, hogy “himself a Jew”).

Ha tetszett a cikk, csatlakozz te is az Urbanlegends.hu-t támogató közösséghez!