A kérdéses felvételt április 8-án lőtte a Spirit, és április 23-án publikálták a marsjáró weblapján. E kép bal oldalán, középtájban látható a “fej”, amelynek itt egy kinagyított szeletét láthatjátok:

spirit_mars_ufo_picture.jpg

Nem ez az első eset, hogy Mars-felvétel ilyen hatást váltott ki hiszékeny emberekből. Mint arra Beck Mihály akadémikus Parajelenségek és paratudományok című könyvében rámutat, a Mars felszínéről készült felvételeket régóta nagy figyelemmel követik az emberek. Az egyik leghíresebb felvétel a NASA által 1976-ban felbocsátott Viking 1 űrhajó által készített felvétel. Az alakzat kétségkívül emlékeztet egy emberi arcra, melyből sokan arra következtettek, hogy azt a marslakók készítették. A későbbi, nagyobb felbontású felvételek már kevésbé hasonlítanak egy arcra, de a hasonlóság nem ad alapot messzemenő következtetések levonására.

A rengeteg ilyen jellegű megfigyelés közül nekünk magyaroknak a legérdekesebb az, hogy a holdfelszín-felvételek egyikén, a Prinz-kráter közelében egy érdekes formáció figyelhető meg, ami megdöbbentően hasonlít Magyarország hegy- és vízrajzi térképére. Ha ehhez még azt is hozzávesszük, hogy az összes nyelv közül a Hold mint égitest, és a hold, mint földterület-mérték neve csak a magyarban azonos, igazán gondolkodóba kell esnünk, főképp azon, hogy ez nem adott ötletet a hazafias sci-fi írók számára – írja nem kis malíciával Beck. A természetben is sokszor találhatók kisebb-nagyobb alakzatok, kristályok, melyeken megdöbbentően érdekes képek látszanak. Koch Sándor A rajzos kövekről írt tanulmányában a Nemzeti Múzeum ásványtárának néhány különlegesen érdekes példányát mutatja be.

A koincidencia szótári jelentése események vagy jelenségek látszólagos ok nélküli együttes előfordulása, illetve egybeesése. Egyik formájában egyáltalán nincs okozati kapcsolat a jelenségek közt, másik formájában a közönséges kauzalitás fölötti, eddig még nem magyarázott törvényszerűség rejlik az észlelések mögött. Az első eset a statisztikában, a második a parapszichológiában keresi a magyarázatot. Mint mindennek, így a koincidenciáknak is megvannak az okai. Beck két törvényre hivatkozik. Az egyik a nagy számok törvénye: igen nagyszámú esemény vizsgálatakor szükségképpen adódnak meghökkentő egyezések, noha közöttük semmiféle közvetlen, sőt közvetett kapcsolat sincsen. A másik a kis számok törvénye, ami azt fejezi ki, hogy hajlamosak vagyunk kevésszámú adatból mélyreható következtetéseket levonni. Beck úgy véli, hogy a kritikus gondolkodás számára a koincidenciák érdemesek a megvizsgálásra, de csak akkor szabad következtetéseket levonni, ha valós oksági kapcsolatokat tudunk kimutatni.

És a végére egy link, ahol még rá is játszanak a hiszékenységre: a Worth100 oldal Marssal kapcsolatos, manipulált munkái .

Ha tetszett a cikk, csatlakozz te is az Urbanlegends.hu-t támogató közösséghez!