Christoph Drösser újságíró szerint ugyan biztosan voltak alattvalókat sújtó úri túlkapások a középkorban, és a házasodást is gyakran kötötték egy meghatározott összeg megfizetéséhez, ennek ellenére a történelemkönyvekben a nemesi jogok között szerepeltetett ius primae noctis nem volt Európa-szerte írásba foglalt jog.

Drösser szerint ezt az is alátámasztja, hogy a szűziesség a keresztény, azon belül is a katolikus értékrendben kiemelt fontosságú volt. Az, hogy egy házasulandó szűznek ne leendő férje vegye el ártatlanságát, ellenkezett az egyházi tanokkal.

Hahner Péter történész 100 történelmi tévhit című munkájában emellett arra is rámutat: a nemesek és a közrendűek közötti óriási társadalmi különbség sem engedte volna, hogy egy ilyen rituális szexuális kapcsolat lehetőségét törvénybe foglalják.

A történészek mindössze egy kis svájci községben találták meg e „jogot” írásba foglalva, de a források szerint ott sem valószínű, hogy éltek volna ezzel. Drösser cikke végén idézi a Német jogtörténet kézikönyvét is, amely szerint a földesuraknak soha nem volt kiváltságuk alattvalóik nászéjszakájára.

Alap nélküli legenda

Megkérdeztem a ius primae noctisról Klaniczay Gábor történészt is, azt tudakolva, hogyan kezeli a történelemtudomány ma ezt: földesúri jogként, netán általános, de íratlan szokásként, vagy egyszerű rémmeseként, amely jellemzi ugyan a kor alattvalóinak kiszolgáltatottságát, de nem sok valóságalapja van?

Klaniczay válaszában megjegyezte: az utolsó a legvalószínűbb, és felhívta figyelmem egy néhány évvel ezelőtt megjelent könyvre, a francia Alain Boureau művére (“Le droit de cuissage: la fabrication d’un mythe, XIIIe-Xxe siecle), amely ezt minden alap nélküli legendaként kezeli.

Többet árul el arról, mit gondolunk mi a középkorról

E nyomon elindulva három további, az első éjszaka jogával foglalkozó művet találtam: Wilhelm Schmidt-Bleibtreu 1988-as, a ius primae noctist jogtörténeti szempontból vizsgáló könyvét, Marie-Victoire Louis 1994-es művét és Jörg Wettlaufer időben legfrissebb munkáját.

Az egyes könyvek megközelítési módszere és módszertana más-más, annyi azonban valószínűsíthető, hogy a legenda többet árul el arról, mit gondoltunk a közelmúltban és ma a középkorról, mint amilyen az valójában volt.

Az eljárás írásba foglalt jogként szerepeltetése ugyan egyes források szerint a 13. századig visszavezethető, a történészek szerint azonban csupán a felvilágosodás francia gondolkodói tették azt általános ismeretté, propagandisztikus célzattal.

Időben messzebbre nyúl, és szélesebb kontextusban – a politikai hatalom által kikényszerített szexuális aktus történetét vizsgálva – értelmezi a kérdést a Snopes.com elemzése, érdeklődőknek ajánlom.

Visszatérő motívum a szépirodalomban is

Szépirodalmi hivatkozásokat ismételten gyűjthetünk a kommentek között, nyitásként ide is szúrok egy idézetet Orwell 1984-ének első fejezetéből. A szerző az állítólagos gyakorlatot a francia felvilágosult gondolkodókhoz hasonlóan szintén propagandisztikus – itt kapitalizmusellenes – célzattal használja:

„Volt még valami, amit jus primae noctisnak neveztek, de bizonyára nem történt említés róla a gyermekek számára készült kézikönyvben. Ez az a törvény volt, amely minden kapitalistának jogot adott ahhoz, hogy a gyáraikban dolgozó nők közül bármelyikkel hálhasson.”

Források:

Ha tetszett a cikk, csatlakozz te is az Urbanlegends.hu-t támogató közösséghez!