A festő életében Frans Banning Cocq kapitány milíciája címen ismert, már eredetileg is erős árnyékokkal megfestett kép színei a 19. századra úgy besötétedtek a sárgás lakk anyaga és a rárakódott piszok miatt, hogy az akkori, Rembrandt-t újrafelfedező közönség joggal hihette, hogy a jelenet éjjel játszódik. A második világháború után a festményt azonban alaposan letisztították; az így kapott és immár sokkal világosabb kép sokkal jobban árulkodik Rembrandt eredeti szándékáról – olvasható a Híres művészek titkos élete című kiadványban.

A könyvből az is kiderül, hogy a kép az 1640-es években keletkezett, amikor is Németalföldön a városokat önkéntes polgárőrségek védték. Ezek a milíciák egyben a holland függetlenséget és büszkeséget is szimbolizálták. 1641-ben a hat amszterdami milícia az új főhadiszállásaik számára egy-egy csoportképet rendelt, Rembrandtra Frans Banning Cocq kapitány milíciája jutott. A megrendelők egy statikus képre számítottak, ehelyett Rembrandt egy mini akciójelenetet szállított nekik. Számítása bejött: a holland közönség bámulattal adózott a festménynek.

Kik láthatók a festményen?

Mint az az Artmagazin egy 2009-es cikkéből kiderül, Dudok van Heel holland történésznek azonosítania is sikerült a festmény polgárőrcsapatának tagjait: a családi háttérre és felekezeti hovatartozásra vonatkozó adatok ismertetése mellett bemutatta az ábrázoltak társadalmi státuszát is.

A muskétáscsapat akcióba indulásának pillanatát megörökítő jelenet teljesen élethűnek látszik – mégis számos motívumáról kimutatták, hogy nem felel meg a valóságnak. Rembrandt viszonylag csekély figyelmet fordított a fegyverek hiteles ábrázolására és a szereplők ruhadarabjai között is több régies, illetve fantáziaszülte darabot találunk.

A háttér is sok fejtörést okozott a művészettörténészeknek, mivel egyszerre emlékeztet lépcsős színházi díszletre és a diadalívek architektúrájára. Rembrandt különböző grafikai lapok motívumait is beépítette saját kompozíciójába, így például a J. de Gheyn fegyverhasználatról szóló értekezéséhez készült illusztrációkat.

Volt azonban, akit még ez a nagy fokú feldolgozottság sem győzött meg Rembrandt szándékairól, és egy misztikus történetet kreált a festmény köré.

Ha fontos számodra a kamuhírek elleni harc, támogasd a munkám havonta egy kávé, egy magazin vagy egy könyv árával.