Legenda einstein10

2010. október 20. szerda | Szerző: marinov

29

Einstein bukásának legendája

Einstein rossz tanuló volt, matematikából például meg is bukott, mégis híres tudós lett – érvelnek gyenge bizonyítványukkal a kezükben sokan. Pedig Einstein diákként leginkább nyelvekből volt valamivel gyengébb, de bukásról itt sem volt szó.


Gyakran elhangzó kijelentés, hogy Einstein diszlexiás volt. Ennek ellentmond az, hogy gyermekkorától kezdve sokat olvasott, és ismereteinek nagy részét ilyen úton szerezte – írja Fehér Péter a Természet Világában. Az iskolában nem tűnt ki kortársai közül, bár matematikai tudása messze felülmúlta a többiekét, egyedül nyelvekből volt valamivel gyengébb.

Egy 1929-ből származó levélben volt gimnáziumának egyik vezetője arról ír, hogy “A. Einstein 1888. szeptemberétől 1894 végéig volt az iskola tanulója. Latin nyelvből mindig legalább 2-ese volt, 6. osztályban 1-es (4 kategória volt, amelyből a 4-es volt a legrosszabb). Görög nyelvből bizonyítványában mindig 2-es szerepel, ellenőrzőjében 1-2-es, valamint 2-3-as. (…) Matematikából az alsóbb osztályokban 1-2 közötti eredménye volt, majd 5.-től folyamatosan csak 1-es, tehát a legjobb. Bármiféle bejegyzés vagy jelzés, amely a gyenge tanulmányi eredményekre utalhat, a dokumentumokban nem szerepel.”

Húga visszaemlékezése szerint – amit Walter Isaacson idéz Einstein című könyvében – már 12 éves korában “előszeretettel oldotta meg az alkalmazott matematikában felmerülő problémákat”, és úgy döntött, megpróbál saját tempójában haladni mind a geometriában, mind az algebrában. Szülei felsőbb éves tankönyveket vettek neki, amiket még a nyári szünetben sem tett le. Állítólag nemcsak a könyvekben található bizonyításokat tanulta meg, hanem új elméletekhez is hozzányúlt, és megpróbálta azokat maga bizonyítani. Mérnök nagybátyja egy alkalommal a Pitagorasz-tételt is feladta neki, amit Einstein hosszas gondolkodás után, de végül bizonyított.

Később szülei egyetértésével a mérnöki tanulmányok felé fordult, és a legmegfelelőbb helynek a Zürichi Műszaki Főiskola mutatkozott. A szükséges középiskolai végbizonyítvány hiányában Einsteinnek felvételi vizsgát kellett tennie, amely azonban kudarccal végződött. Jóllehet, két évvel fiatalabb volt a szokásos jelentkezőknél, a matematika és fizika vizsga letétele semmiféle gondot nem jelentett számára, nyelvekből és biológiából azonban gyenge teljesítményt ért el, így nem nyert felvételt.

Einstein végül visszament a középiskolába (egy másikba), ahol tanulmányai végeztével sikeresen letette a záróvizsgát, és ez már felvételi nélkül biztosította számára az utat a főiskolára. Ha az 1895-96-os évi utolsó gimnáziumi évének eredményeit tekintjük, akkor azt láthatjuk, hogy francia nyelvből nyújtott viszonylag gyengébb teljesítményt (osztályzata 4-es volt 6-ból). Matematikából (algebra, geometria, ábrázoló geometria) és fizikából valamennyi jegye 6-os, a 10 fős osztályból egyedül. A fentiek alapján megállapítható, hogy átlagos tanuló volt, az őt komolyan foglalkoztató matematikából és fizikából pedig kiemelkedő.

Egy későbbi interjúban (Harry A. Cohen: Egy délután Einsteinnel) Einstein így nyilatkozott állítólagos matekbukásáról:

“- Széles körben elterjedt nézet, hogy Ön egy ízben megbukott matematikából? Igaz ez?
– Ugyan, dehogy. Ez egy elferdített történet. Amikor először tettem felvételi vizsgát a zürichi Politechnikai Főiskolára, 16 éves voltam, s nem voltam elég felkészült francia nyelvből és botanikából.
– Szóval nem bukott meg matematikából?
– Oh, nem. Soha nem buktam meg matematikából. Már 15 éves korom előtt elsajátítottam a differenciál- és integrálszámítást.”

A zürichi főiskolán – ugyancsak Isaacson könyve szerint – Einstein a matematika- és fizikatanárok képzésére szakosodott csoportba iratkozott be, és a matek végig központi szerepet kapott tanulmányai alatt. A politechnikumban töltött négy éve alatt fizikából általában 5-ös, 6-os osztályzatokat kapott (a hatfokú skálán), matematikából azonban általában be kellett érnie egy 4-essel. Ami azért a bukástól szintén elég messze volt. Zürichi tanulmányait végül 4,9-es átlaggal zárta, amivel negyedik lett ötfős csoportjában “Bár a történelem rácáfol arra a legendára, hogy Einstein megbukott matekból, legalább azzal vigasztalódhatunk, hogy a diploma megszerzése során csoportjában utolsó előtti helyezést ért el” – írja Isaacson.

A matekból való bukás legendáját erősíthette Fehér szerint az a tény is, hogy Albert Einstein munkássága során gyakran kérte ki matematikusok tanácsait; sok segítséget kapott például első feleségétől, Mileva Maricstól és főiskolai társától, Marcel Grossmanntól.

– A bejegyzés angol változata: Did Einstein Really Fail Math?


Ha tetszett a bejegyzés, lájkold az oldalt a Facebookon!

Hírlevél + Médiaajánlat
29 hozzászólás ehhez: Einstein bukásának legendája

 1. Arad says:

  Az meg semmit nem bizonyít, hogy mit nyilatkozott. Hazudhat is, ahogyan szándékosan vágta át a világot az elméletével. Azóta bebizonyosodott a fénynél léteznek sokkal gyorsabb részecskék.

 2. kapi says:

  épp, hogy nem bizonyosodott be:

  Hibás kábel miatt mértek fénynél gyorsabb részecskéket

  Index
  2012. február 23., csütörtök 15:58

  Tavaly szeptemberben felkavarta a tudományos világot az olasz tudósok felfedezése, akik egy neutrinónyaláb kilövése során úgy találták, hogy a szubatomi részecskék a fénynél is gyorsabban mozogtak. A felfedezés megcáfolta a modern fizikatudomány számos alaptételét, így sokan kétkedve fogadták az értesülést. Mostanra kiderült, hogy csak egy hibás kábelre visszavezethető mérési hibáról van szó.

  http://index.hu/tudomany/2012/02/23/hibas_kabel_miatt_mertek_fenynel_gyorsabb_reszecskeket/

 3. David says:

  Nem igaz hogy rossz tanuló volt. Ez hatalmas tévhit. Akkoriban az osztályzás módja megváltozott, a legjobb jegy az 1es lett, és ebből sokan azt a következtetést vonják le, hogy rossz tanuló volt. Pedig nem!

 4. norbimagan says:

  Arad.

  Függetlenül attól, hogy vannak/nincsenek, ne bántsuk már szerencsétlent!

  Soha nem azt állította, hogy nem létezhetnek gyorsabb részecskék. Azt állította, hogy a hagyományos fizikai törvények szerint működő világban nem gyorsulhat fel egy részecske fénysebesség fölé, mert a gyorsításhoz szükséges energia fénysebesség felé közeledve durván emelkedik és C-nél végtelen értéket vesz fel. Menni tehát mehet felette, ha egyszer valami mégis felgyorsította. Ez miért fontos? Mert nyilvánvalóan lehetnek olyan extrém terek, térrészek, amiket nem ismerünk és ahol ez a gyorsítás elképzelhető, vagy pl. létezhetett az ősrobbanás pillanatának környékén egy rakat ilyen részecske, ami a mai napig is fennmaradhatott. Nyilvánvalóan a végtelen energiamennyiség is igencsak tág fogalom. Azt nem tudhatjuk pl. hogy a tér egy adott energiaküszöb felett átlyukad/összeomlik/beroskad/durcán eltorzul, csomósodik, stb. Ha ez bekövetkezik, ott nem feltétlenül a ma ismert fizika szuperál, azaz bejön a képbe pl. 10E29Joule körül valami olyan hatás, amivel Einstein nyilvánvalóan az akkori kor ismeretei szerint nem számolhatott és ami kissé megmódosítja a dolgokat… Ettől még Einstein nem “hazudott”, pusztán egyes dolgokat ESETLEG nem vehetett figyelembe, mert nem volt akkoriban empirikus eredmény, ami előre jelezte volna. – Szerintem egyébként most se nagyon van…

 5. Arad says:

  Francia tudósok mértek a fénysebesség többszörösével haladó részecskéket.
  Ezt egyébként amcsik megismételték.
  Az olaszról most hallok először :D

  Eleve hibás az E=m*c2
  Egy kollektív baromság ami matematikailag nem hogy nem bizonyítható, de egyenesen abszurd.

  Érdemes az életrajzát tanulmányozni!
  A zsidó disszidált a saját országából!
  Olyan ország bújtatta amely később náci tudósokat is tárt karokkal fogadott.
  Einstein egy legenda, nem több.

 6. Arad says:

  Az ősrobbanást hagyjuk, mivel a semmiből csak semmi lesz. Olyan nincs hogy kezdetben volt az anyag…. honnan lett volna? :D A semmiből meg semmi lesz.
  A világ mindig is létezett csak az ember próbálja igába hajtani az idő nevezetű pszeudo hülyeséggel.

 7. Bozonth says:

  http://index.hu/tudomany/til/2014/09/25/einstein_egyaltalan_nem_bukott_meg_matematikabol/

  Ez a cikk onnan eredezteti a legendát, hogy Németországban az 1-es, míg Svájcban a 6-os volt a legjobb osztályzat,

 8. Bozonth says:

  http://index.hu/tudomany/til/2014/09/25/einstein_egyaltalan_nem_bukott_meg_matematikabol/

  “Évtizedekkel később, amikor már Nobel-díjas tudós volt, kis színes hírek után kutató amerikai újságírók kavarták össze a német és svájci osztályzási rendszert (nekik ez különösen idegen volt, hiszen Amerikában akkor, és azóta is betűkkel osztályoznak, nem számokkal), és kerítettek sajtószenzációt a világhíres fizikus köré.”

 9. Aggregátor says:

  Einstein senki által sem értett, de minden gyakorlati hasznosságot nélkülöző számsorai és a “világ egy nagy teknyősbéka” típusú agymenései előtt azóta is hajbókol a fél emberiség. Az olajkorszak pedig nem múlik el addig, amíg az öncélú “elméleti fizika” nem lesz az enyészeté.

 10. gasparzola says:

  Vicces vagy Aggregátor. Ez most valami irónia, amit nem értek, vagy te tényleg nem érted a relativitás-elméletet? Mert ha még a kvantummechanikáról írtad volna ezt…

  Einstein csak azért híresebb, mint a kvantumelmélet megalapozói, mert ő egyedül hozta létre a relativitáselméletet – amely használata nélkül pl. nem működne a GPS, de valószínűleg egyáltalán nem lennénk képesek űreszközök használatára – míg utóbbiak sokan voltak. Pedig a kvantumelmélet sokkal nagyobb hatással van a világunkra, és érthetetlenebb is mint Einsteiné. A kvantummechanika alkalmazása nélkül pl. mikroáramkörök nem lennének egyáltalán, így számítógépek sem.

  Arad-on meg már tényleg csak vihogni tudok.
  “Eleve hibás az E=m*c2
  Egy kollektív baromság ami matematikailag nem hogy nem bizonyítható, de egyenesen abszurd.”
  Az atomerőművek mind ennek az összefüggésnek az alapján működnek, hogy csak egy példát mondjak.

  Egyébként annak nincs is értelme, hogy “matematikailag nem bizonyítható”. A fizikai elméleteknek a leírására használják a matematikát. Ebben a képletben van egyenlőség, szorzás, hatványozás. Melyik része nem “bizonyítható” matematikailag? A fizikai elmélet viszont tényleg nem bizonyítható. Egyik sem. Csak megerősíthetők, illetve cáfolhatók. Minden kísérlet, aminek eredményét helyesen jósolja meg az elmélet, az megerősíti azt. És egyetlen jól dokumentált és reprodukálható kísérlet, amelynek nem jól jósolja meg az eredményét az elmélet, megcáfolja azt. (Legalábbis csökkenti az elmélet érvényességének területét.) A fizikai elmélet csak egy modell, ami alapján elképzeljük (matematikailag leírjuk), hogy hogyan működik a világunk. Amíg működik használjuk. Ha már (vagy valahol) nem működik, keresünk jobbat.

 11. Bozonth says:

  A relativitás felfedezéséhez Lorenzt is közel volt, a Michelson-Morley kísérlet után kidolgozta a Lorentz-transzformációt – de ő nem tudott elszakadni az abszolút tértől és abszolút időtől.

 12. Bozonth says:

  A következő verziókban hallottam ezt a legendát:

  – Megbukott matematikából/fizikából
  – Nem bukott meg, csak gyenge volt ezekből a tárgyakból
  – Egy átlagos tanuló volt
  – Jó tanuló volt, csak elkalandozott, ábrándozott, nem figyelt
  – Jó tanuló volt, csak lusta, nem járt be órákra, az egyik tanára (talán Minkowski) szerint: “Albert, fiacskám, magából nem lesz semmi”

  Ezek a legendák talán úgy keletkezhettek, hogy magyarázni akarták a bukás legendájának eredetét.

 13. Kiss-Dobos László says:

  “Matematikából (algebra, geometria, ábrázoló geometria) és fizikából valamennyi jegye 6-os, a 10 fős osztályból egyedül”. – írja a cikk szerzője. Korábban pedig arról beszél és ez igaz, hogy a legjobb jegy az 1-es (eminens) volt. Tehát mennél nagyobb volt az osztályzat száma, annál gyengébb volt a teljesítmény. Ez a fordított osztályzat még itt Magyarországon is szokás volt egészen 1949-ig! Tehát, akkor miért értékeljük a matematikából kapott 6-os jegyet jó osztályzatként?

 14. marinov says:

  Kiss-Dobos László,

  Ez az osztályozó rendszerek országonkénti különbözősége miatt van: az egyik Németországban volt (4-es rendszer, 1-es a legjobb), a másik Svájcban (6-os rendszer, 6-os a legjobb). A linkelt cikkből kiderülnek a további részletek. http://www.termeszetvilaga.hu/fizika_eve/tortenet/fiztort/einst1.html

  De elismerem, hogy enélkül az infó nélkül megtévesztő lehetett.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.

Back to Top ↑

Ez a weboldal sütiket (cookie-kat) használ. A honlapra látogatva beleegyezel alkalmazásukba. További információ.

A süti (cookie) egy kis adatcsomag, amely jó pár online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen. Ennek segítségével jegyzi meg például a szájt az előző hozzászólásod során használt nicknevedet (és így adataidat nem kell újra beírnod), de a sütik révén számlál látogatókat a Google Analytics szolgáltatása is. A sütiket bármikor törölheted gépedről, vagy beállíthatod a tiltásukat. Így persze a szájt működése nem lesz teljes értékű. Az Elfogadom gombra kattintva hozzájárulsz a sütik alkalmazásához.

Bezárom