Konspiráció Kivonuló szovjet tankok

2006. április 16. vasárnap | Szerző: marinov

53

A rózsadombi paktum

Összegyűjtöttem az elmúlt évtizedből néhány véleményt a rendszerváltás megbundázását hirdető rózsadombi paktumról. A megszólalók nagy többsége kitalációról beszél, de van, aki „irtózatos tehetségű jós”-t emleget.


Íme a legenda egy változata:

“Hozzák nyilvánosságra a Rózsadombi 13 titkos Paktumát!

Egy budai villában 1991. március 15-én (az eredeti verzióban az eseményt 1989-re datálták – UL) titkos tárgyaláson vett részt a távozó szovjet hadsereg tábornoka, a szovjet titkosrendőrség ezredese, az amerikai követség első titkára, a CIA egyik tisztje, az izraeli titkosszolgálat egyik képviselője, a magyar katolikus egyház és az izraelita hitközség egy-egy megbízottja, valamint öt magyar politikai vezető, akik ma is pozíciókat töltenek be. Ők írták alá a magyar nép nevében (!) az ország szabad újjáépítésének tervét korlátozó diktátumot, amelynek értelmében kimennek ugyan a szovjet megszállók, de ezért súlyos árat kell fizetnünk. Íme a hírhedt Paktum húsz pontja:

[1]  A szovjet csapatok békés és barátságos kivonulása Magyarországról.
[2]  A Szovjetunió kárpótlása a hátrahagyott értékekért és javakért.
[3] Barátságos politikai és gazdasági viszony kiépítése a Szovjetunió és Magyarország között.
[4] Szovjetellenes tevékenységek megakadályozása.
[5] A határok kölcsönös megnyitása a Szovjetunió és Magyarország között.
[6]  A volt kommunista párttagok minden büntetés alól való mentesítése.
[7]  A volt kommunista titkosszolgálat, határőrség és rendőrség megvédése az esetleges megtorlásoktól.
[8]  A megbízható volt kommunisták más pártokban való indítása a választásokon.
[9] Az államvagyon átmentése a volt kommunisták kezébe.
[10] Az igazságszolgáltatás megtartása a volt kommunisták kezében.
[11] Minden zsidóellenes megnyilatkozás, megmozdulás és szervezkedés megtorlása.
[12] A jobboldali, szélsőjobboldali pártok indulásának és szervezkedésének megakadályozása.
[13] Állandó hangoztatása annak, hogy a magyar határok véglegesek és azokon nem lehet változtatni.
[14] Az új magyar kormány nem tarthat kapcsolatot jobboldali emigráns személyekkel, szervezetekkel, csoportokkal.
[15] A románok, jugoszlávok és a szlovákok felé csak barátságos nyilatkozatok láthatnak napvilágot.
[16] Az 1956-os eseményeket, mint a kommunizmus megjavítását célzó mozgalmat kell beállítani, és csak azokat szabad szóhoz juttatni, akik ezt így értelmezik.
[17] A magyar hadsereget egyharmadára kell csökkenteni.
[18] A Szovjetunió az átmentett kommunistákon keresztül megtartja politikai befolyását Magyarországon, az Egyesült Államok viszont megerősíti gazdasági befolyását a magyar életben.
[19] Magyarország teljes garanciát ad a magyarországi nemzetiségek nyelvi, népi, kulturális, politikai és gazdasági jogainak gyakorlására.
[20] Magyarország teljesen kártalanítja a magyar zsidóságot a második világháború alatt elszenvedett veszteségeiért.

Azok, akik 1991. március 15-én aláírták a fenti húsz pontot, még akkor sem mentesülhetnek a vád alól, ha kényszerhelyzetben tették ezt. Másfelől, ha a Paktum pontjait — titokban — még [2002-ben is-TJ] érvényesnek tartják, akkor ez a magatartás hazaárulásnak minősül, amiért törvény előtt kell felelniük.

A találkozó résztvevői: Antall József, Boross Péter, Göncz Árpád, Horn Gyula, Paskai László, Pető Iván, és a MAZSIHISZ-től Zoltai Gusztáv.  +++ Tóth Judit”

A 20 pont a kilencvenes évek közepe óta rendszeresen felbukkan különböző szélsőjobbos portálokon – esetenként a nagypolitikában is. A fent idézett változatot az emigráns szélsőjobbos sajtó egyik oszlopának számító Hídfő –  Új Hídfő – 24. Óra vonulat többedik mutációjáról, a Hazánkért.com-ról szedtem. Ennek különlegessége, hogy míg az eredeti verzióban a történetet 1989-re teszik, itt 1991 a dátum.

Jeszenszky többfrontos harca a paktum ellen

A fent idézett Hazánkért közöl egy Jeszenszky Gézának tulajdonított levelet is, melyben a volt külügyminiszter értetlenkedését fejezi ki a paktum közlésével kapcsolatban. „ … ez egy primitív kitalálás, jóval az állítólagos dátum után készítették. De ha a tartalmi képtelenségek nem elég meggyőzőek valaki számára, akkor nézzük az állítólagos aláírókat. Antall ’89 tavaszán még egy széles körben teljesen ismeretlen, történész, múzeumi igazgató volt. (…) Az MDF elnöke Bíró Zoltán volt, az ő helyére választották Antall Józsefet az MDF II. országos gyűlésén ’89. október 22-én. Boross Péter akkor még semmiféle politikai szerepet nem vitt, nem volt tagja az MDF-nek, de valószínűleg más pártnak sem, egy vendéglátóipari vállalat vezetője volt. Göncz Árpád a Szabad Kezdeményezések Hálózatának, majd az abból alakult Szabad Demokraták Szövetségének egyszerű tagja volt (…) 1989. márciusában az akkori MSZMP-nek nem az akkori külügyminiszter, Horn volt a vezetője, a párthierarchiában jóval előtte állt Pozsgay Imre és Németh Miklós miniszterelnök is, tehát ha lett volna ilyen többpárti találkozó, akkor azon az állampártot nem Horn képviselte volna.”

Jeszenszky már korábban – még 1996-ban – a parlamentben is szót ejtett a paktumról, akkor Homoki János FKGP-képviselő felszólalására reagálva elmondta: „eddig én csak FMR röplapokon hallottam vagy láttam, olvastam és talán suttogó propagandában, hogy itt a rendszerváltozás során lett volna egy úgynevezett ’rózsadombi paktum’. Szeretném itt is leszögezni – aki tanú is voltam -, hogy semmiféle ilyen paktum nincsen”. Szintén Jeszenszky egy 2005-ös, Hankiss Elemérnek címzett írásában rámutatott: „akik ma a kommunizmus bűneinek a számonkérését, a felelősségre vonást, a ’tavaszi nagytakarítást’ kérik számon, és ezt a semmilyen formában nem létezett ’rózsadombi paktum’ számlájára írják, elfelejtik, milyen volt az ország hangulata 1989-ben. 1956-ra emlékeztető egység volt abban, hogy a szocializmusnak nevezett moszkvai mintájú kommunizmus, a ’proletárdiktatúra’, egy súlyos bűnökkel terhelt zsákutca, és a Gorbacsov-féle ’új gondolkodás’ jóvoltából most esélyünk van ettől megszabadulni. (…)”

Mit mond a paktumról az áttért baloldal?

Téma volt a paktum az Új nemzedék 2005-ös kőszegi tanácskozásán is. A rózsadombi paktumtól a Taxisblokádig címet viselő előadáson Szűrös Mátyás elmondta: a szöveg kitaláció. (Vas Népe 2005. szeptember 2.) Az országgyűlés egykori elnöke cáfolta, hogy a térség átalakulását a nagyhatalmak titkosszolgálatai irányították volna, ugyanakkor megjegyezte, Magyarország az egyetlen szocialista állam volt, ahol az akkori elit részt vett a változásokban. Állításához Csintalan Sándor is csatlakozott, aki szerint az egész nem több népi kitalációnál. Szűrös szerint ennek ellenére mind a KGB, mind a CIA „kézben tartotta a szálakat”. „… a bomlás és alakulás idején a szovjet hadsereg 20 elit hadosztályt tartott fegyverben az NDK-ban, többet, mint az egész magyar haderő. Ez azt jelenti, hogy nem akarták feladni pozíciójukat. Aztán jött Málta, a két elnökkel. Ezen megegyeztek, hogy szabad folyást adnak a kelet-európai eseményeknek” – mutatott rá Szűrös, hozzátéve: „ a KGB nagy erőkkel volt akkoriban jelen nálunk. Igaz, egészen közvetlen szerepet nem vállalt, eltérően 1956-tól”.

Jobboldali vélemények

„Én rózsadombi és egyéb titkos megállapodásokról nem tudok. Azt viszont nem zárom ki, hogy valamiféle paktum köttetett nemzetközi szinten, így menthette át a diktatúra MSZMP-s és KISZ-es vezető rétege hatalmát a nyolcvanas évek második felében, előbb a gazdaságba és a tömegtájékoztatásba, 1994-ben a kormányzati hatalomba” – nyilatkozta 2005 decemberében Lezsák Sándor a Magyar Nemzetnek.

Dávid Ibolya egy 2004-es tévéműsorban nézői felvetésre reagálva elmondta: a mendemondákról hallott, de Antall József miniszterelnök a leghatározottabban cáfolta mindezt. „Ami volt, az az Országgyűlés megalakulásakor, azért hogy kormányozható legyen Magyarország, egy olyan alkotmánymódosítás, amelyet ott a Parlamentben mindenki által tárgyalt módon a kétharmados törvények csökkentése érdekében a Magyar Demokrata Fórum és az SZDSZ között jött létre, csak azért, hogy az ország kormányozható legyen …”

A rózsadombi paktum egyik hirdetője a nagypolitika színpadáról Grespik László volt, aki egy 2002-es gyöngyösi MIÉP-es kampányrendezvényen idézte a pontokat. Grespik azonban hozzátette: a paktum tartalmát annak lejegyzőjétől idézi, felelősséget nem vállal érte, de aki ezt akkor leírta, „irtózatos tehetségű jós volt, mert mindez megvalósult”.

Mit mond a történész és a szociológus?

A szövegről megkérdeztem Ablonczy Balázs történészt is, aki azonban az értelmezéshez inkább egy kulturális antropológust ajánlott (március 15., 13 résztvevő, 20 pont, rózsadombi villa, stb). Mindenesetre annyit elmondott, hogy nincs olyan történészkutató, aki komolyan tudna venni egy olyan szöveget, amelynek egyik pontja azt tartalmazza: “a románok, szlovákok és a jugoszlávok felé csak barátságos nyilatkozatok tehetők”.

Magyarországon mindig is kedveltek voltak a kisnemzetek kiszolgáltatottságát bemutató összeesküvés-elméletek – mutatott rá Lakatos László szociológus, az összeesküvés-elméletek kutatója egy 2004-es interjújában (Klubrádió, Kontra). A beszélgetés során, melyben a rózsadombi paktum is szóba jött, Lakatos megjegyezte: az emberek többsége azért szereti az ilyen típusú elméleteket, mert egyrészt igazolva látja bennük saját előítéleteit, félelmeit, másrészt beavatottnak érezheti magát. De „a fő élvezeti érték, hogy valakit hibáztatni lehet. Hogy itt vannak a gonoszok, akik rosszban sántikálnak”.

Update: Aztán Ablonczy 2009-ben mégis rászánta magát egy részletesebb nyomozásra, amit a komment.hu oldalán publikált. Ebben Ablonczy leírja: a rózsadombi paktum első verziója 1992. február 20-án jelent meg az egyesült államokbeli Akron városában kiadott Amerikai-Kanadai Magyar Életben, az írást Bakos Gyula néven Dömötör Tibor lelkész jegyezte. A lap rendszeresen cikkezett az “elmaradt rendszerváltozásról”, 1991-től látens, majd nem is annyira látens zsidózás is előfordult. Azok az elemek, amelyek megtalálhatók a “paktumban”, már mind jelen voltak Dömötör álnéven írt publicisztikáiban. Ablonczy szerint a pontok többsége inkább néhány emigráns személyiség csalódásait, a magyar radikális jobboldal 1991-1992-es napirendjét és a reálpolitikával kapcsolatos görcseit tükrözik, nem pedig bármiféle, a “háttérhatalmak” által megszabott stratégiát.

Fotó: fortepan.hu


Ha tetszett a bejegyzés, lájkold az oldalt a Facebookon!

Hírlevél + Médiaajánlat
53 hozzászólás ehhez: A rózsadombi paktum

 1. Demiurgosz says:

  Sok itt az unintelligens ember.
  Gyakorlatilag lényegtelen hogy paktum, avagy nem: a pontok működő tényszerű entitások.
  Egyik másik tényezője – mivel létezik – szükségszerűen a hipotézis múltbéli idejében gyökerezik, a többit meg mindenféle probléma nélkül hozhatják ezek magukkal.
  Volt megtorlás, felelősségre vonás? – dehogy
  Volt tőkeátjátszás? – igen
  Volt nagy mismásolás és csitítgatás? – igen
  Az előző hatalmat gyakorló rezsim folytatása kifejti hatalmát napjainkban? – hát persze
  Azóta is van kussolás és mismásolás? – természetesen

  Úgynevezett balosok és jobbosok túl sokat jártatják arcukat, és mindent megmagyaráznak – mert tudni vélnek – ahelyett, hogy kigyógyulnának a betegségeikből, és egészséges emberekként egyszerűen rendelkeznének saját maguk felett. Merhogy valami ilyesmit takar a demokrácia nem? Meg a hatalmi ágak ellenőrzése, meg a polgári kontroll, zsarnokölés intézménye, meg hasonló romantikus frázisok.
  Az úgynevezett “balosok” eleve szemétre való hulladékok, mert valódi balos legfeljebb 50 (na jó ez önkényes szám, de érzékletes) van az országban. Az ún. “posztkommunista” meg az előtte lévő “kommunista” az nem balos. Hanem proli és népi frázisokat puffogtató (puffogtatni próbáló) impotens és üres diktatúra, ami elég sikeresen agitált és mozgatott (és átnevelt) tömegeket.
  A jobbosok… Hát konkrétan nem értem ezt a konstrukciót, a magyarországi reformtevékenység a 19. század közepétől organikusan összefügg a nemzeti érzülettel, államisággal, és a földosztással, jobbágyfelszabadítással (legalábbis elméleti szinten). Szóval.
  Adott inkább egy nemzetietlenített kvázi balos pszeudokommunista blokk és holdudvara, aminek célkitűzéseiről nem érdemes beszélni…
  Továbbá egy fokozottan nemzetiesített, és religizált blokk, ami felfokozott ugyan, de nem organikus, egy szélsőségesen beteg nyomásra adott szélsőséges válasz. Célkütézései? – ugyan, – minden tagjának más.
  Magyarországot a pártállás és szín mögött teljes érdekközösséget alkotó tőkearisztokrácia uralja, nincs nemzeti törekvés. Nincs a vezetés részéről országos érdekképviselet és önfenntartási tendencia.
  Van viszont véget nem érő demagógia és pózolás.
  Minden ami az országban nemzeti és őszinte, vagy akár mondhatnám, hazafi, az ország helyzetét javítani szándékozó, szükségképp leválasztott a politikáról, – ami öncélú, egy bizonyos kaszt érdekszövetkezete.

  Nah, csók nektek, lehet rágódni az újabb koncon, bestiák! :)

 2. Demiurgosz says:

  Egyébként… mire ez a zsidókártalanítás??, Szóval.. ha egyszer a kommunistazsidók írták meg a paktumot, nem lett volna ésszerűbb kártalaníttatni magukat az előző rezsimben – ha már egyszer ők forralták ki az egészet? Vagy előbb rehabilitálniuk kellett hozzá a polgári burzsoá létmódot, vagy mi?

 3. élet says:

  Nem azzal kellene törődni, hogy mi volt, hanem azzal, hogy mi van most és, hogy mi lesz.
  Nem arra kellene energiát pazarolni, hogy elítéljük a bűnösöket a régi bűneik miatt (úgyis eltüntették a nyomokat), hanem abba kellene energiát fektetni, hogy ne bűnösök irányítsák a politikán keresztül a gazdaságunkat. Ne hagyjuk magunkat manipulálni. Ne hagyjuk magunkat manipulációval becsapni. Ne engedjünk sem a jobb oldali sem a bal oldali manipulációnak. Keressük a közös érdekeket. Például ilyen közös érdekek: környezetszennyezés csökkentése, kerékpárutak építése, szmog csökkentése, zöld-területek növelése. Ezekre a jó dolgokra nagyon kevés pénz jut, bezzeg BKV, MÁV és egyéb állami és önkormányzati cégek vezetőinek végkielégítésére és egyéb juttatásokra rengeteget költünk, miközben eladósodottságunk egyre nő és ezzel feléljük a saját jövőnket. Pedig a Biblia is megírta, hogy ne vegyünk fel kölcsönt és ne legyünk kezesek.
  Olvassátok a Bibliát, abból sok jót lehet tanulni a lelki dolgokon kívűl is.

 4. Demiurgosz says:

  Jaja, igaza van Élet-nek, meg lehet figyelni, a nagy diktátorok mind elbuktak a terveikkel – nem olvasták eléggé a Bibliát. Pedig tartalmazza, hogy kell vallási-ideológiai köntösbe bújtatva szisztematikus etnikai tisztogatást végezni. = kánaáni “honfoglalás”
  Az egyiptomi “államvagyon” átjátszásáról nem is beszélve – aztán utána tipli…
  Az Ószövetség az emberiség szégyene, egyetlen jellegzetesen saját aspektusa van (amit nem egyiptomi-babiloni kultúrforrásokból ollóztak) ..az a jellegzetes fasisztoid mentalitás. Sőt, Mózes -a Führer- előtt a zsidóság is szervesen illeszkedett abba a mediterráneumi kultúrkörbe, aminek egy visszatükröződése volt az aranyborjú, – a marha, a termékenység kultuszának univerzális szimbóluma.
  (ezt persze egy rafináltabb teológus, vagy rabbi kidumálja, (kivéve, hogy Mózes előtt.. mert az tény)annak ellenére, hogy tiszta logika, – és a Biblia tele van gyalázatos undorító gerinctelen tettekkel, amit a választott nép, méginkább Jahve nevében sikeresen vittek véghez.)
  Szóval a Bibliára ne hivatkozzon senki, mint autoritásra, legfeljebb Jézusra – ő talpig korrekt.

  A kölcsönnel alapvetően nincs probléma, de emberibb korokban aki 4-5%-nál magasabb kamatot merészelt a kölcsönre rátenni, arra ráüvöltötték, hogy uzsorás, és jobb esetben elzavarták a ‘csába. A kölcsön méltányosság, és nem a meggazdagodás és vérszívás eszköze. Amikor volt még etikai gondolkodás, nem is tisztelték a bankárokat… Manapság analógiával élve, lehet mondani, ők a felső papság.

  Apropó, az egyik kedvenc témám: tetszőleges mértékű felsorolás ostobaságokról, felesleges dolgokról, amikbe egy gallyra tett ország invesztál,és a végén: “Ilyenekre kölTÜNK, ahelyett, hogy…”
  Nem. Csak ismételni tudom magam, NEM. Én nem költök ilyenekre, én beosztom, átgondolom, mi az, amire költenem kel, és mi az amire nem.
  Itt “bizonyos emberek”, érdekcsoportok költeNEK egy ország polgárainak nevében.
  Jaja, cimborák, gondolkodni kellene, minden második hozzászóló odabiggyeszti a végére, de nem igazán látom, hogy produktívan használná bárki is a buksi fejét.

 5. A RÓZSAHEGYI DOKUMENTUM ALAPJÁN MAGASRANGÚ POLITIKUSOKBÓL ÁLLÓ SZERVEZET
  AMENNYIBEN HOZZÁ JÁRULNAK ÚGY MINT A ELŐRE TITOSITOTÁK A DOKUMENTUMOKAT
  DE NEM BESZÉLTEK EGY ÉVTIZEDEKRŐL MOST EMLITTEM MEG JÓVAL A BESZIRVÁGODOTT
  A NBH-SOK SŐT A MAGYAR RENDŐRSÉG IS REMÉLEM VAN KŐZE A PAKTUMHOZZ

 6. A ITIKOSZOLGÁLAT IS BENNE VAN AZ ŰGYBEN

 7. Pingback: Az összeesküvés-elméletek pszichológiája | Urban Legends

 8. Pingback: A csehek rózsadombi paktuma | Urban Legends

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.

Back to Top ↑

Ez a weboldal sütiket (cookie-kat) használ. A honlapra látogatva beleegyezel alkalmazásukba. További információ.

A süti (cookie) egy kis adatcsomag, amely jó pár online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen. Ennek segítségével jegyzi meg például a szájt az előző hozzászólásod során használt nicknevedet (és így adataidat nem kell újra beírnod), de a sütik révén számlál látogatókat a Google Analytics szolgáltatása is. A sütiket bármikor törölheted gépedről, vagy beállíthatod a tiltásukat. Így persze a szájt működése nem lesz teljes értékű. Az Elfogadom gombra kattintva hozzájárulsz a sütik alkalmazásához.

Bezárom