Hoax Trianon ellenes tüntetés

2005. március 25. péntek | Szerző: marinov

67

Trianon, az ENSZ és egy kamu levél

Ablonczy Balázs történész elemzi az INSTITUTUM PRO HOMINIS JURIBUS kérelmét, amelyben “az egyenlő elbírálás elvének biztosítását kérik a Magyar Nép számára Trianon ügyében”.


“Tárgy: Az INSTITUTUM PRO HOMINIS JURIBUS kérelme az Egyesült Nemzetek Emberi Jogok Chartája alapszabályára hivatkozással, az egyenlő elbírálás elvének biztosítása a Magyar Nép számára DominiumAz ENSZ most jóváteheti akkori közömbösségét
Elhallgatott követelés, mely Trianon felülvizsgálatát kéri az ENSZ-től

Őexcellenciája Carla del Ponte
Főügyész
ENSZ Háborús Törvényszéke
New York – Hága

Tárgy: Az INSTITUTUM PRO HOMINIS JURIBUS kérelme az Egyesült Nemzetek Emberi Jogok Chartája alapszabályára hivatkozással, az egyenlő elbírálás elvének biztosítása a Magyar Nép számára”

Tovább a teljes szövegre.

A levéllel kapcsolatban megkérdeztem a korábban már idézett Ablonczy Balázs történészt, a Teleki László Intézet Közép-Európai Tanulmányok Központjának tudományos főmunkatársát. A történész szerint alaposan elolvasva az írást, néhány következtetést le lehet vonni.

– az állítólagos intézet semmilyen más összefüggésben nem szerepel a világhálón, mint magyar honlapokon és fórumokban;
– a nagyobb keresők nem tudnak Ludwig von Lang tudományos munkásságáról;
– a Vatikán hivatalos honlapja nem tud ilyen nevű intézetről (van egy Pápai Társadalomtudományi Akadémia, ennek azonban igen tiszteletre méltó tagjai és rendezvényei vannak);
– az sem világos, hogy ha lenne ilyen intézet, miért éppen Svájcba települne;
– az 1984-es pápai enciklikák, beszédek, apostoli üzenetek között semmiféle ilyen intézet nem került szóba (ilyeneket nem is enciklikával szoktak alapítani).

Ami a szöveget illeti, Ablonczy megjegyzi: magyar szerző művének tűnik, olyanénak, aki nem jogász és nem is történész. Hiányoznak a különböző nemzetközi egyezményekre való utalások, vagy akár csak az ENSZ Alapokmányának kitételei, ellenben precízen fel vannak sorolva a Magyarországtól elszakított területek – köztük Horvátország is, amelyet a két háború között a legradikálisabb nacionalisták sem akarták visszaszerezni.

Az ismeretlen szerző összemossa a trianoni és a párizsi békeszerződést akkor, amikor a jóvátétel összegeit említi: ezeket a tételeket ezeknek az országoknak az 1947-es béke után kellett kifizetni. Fura is lett volna Oroszország (a Szovjetunió) részére fizetni, amikor Szovjet-Oroszország nem volt meghívva a párizsi békekonferenciára, a békét nem írta alá, sőt elítélte. Ráadásul a nemzetközi kereskedelem ekkor még nem dolláralapú volt, és konkrét összegek Magyarország esetében nem voltak a szerződésben, arról hosszú nemzetközi tárgyalássorozat kezdődött. (Erre ugyan mondható, hogy a 2001-ben keltezett levél szerzője számította át dollárra a végső összeget, de ez is csak a „nem hivatalos” levél variációt erősíti.)

A hivatkozott “külföldi politikusok” Ablonczy szerint csak megerősítik a magyar szerzőség (vagy legalábbis: ihletettség) gyanúját: mindegyikük idézetei a különböző magyar revíziós albumok rendszeres szereplői (Pl. Igazságot Magyarországnak. Bp., 1933, Pesti Hírlap). A két világháború között sokan hivatkoztak arra, hogy az igazságtalan magyar békeszerződésnek külföldön is sok ellenfele van. Ha e nézetek könyv alakban is napvilágot láttak, e külföldi közéleti személyiségek hálás közönségre leltek Magyarországon. Mellettük működött számos olyan publicista, egyszerű kókler, aki a magyar ügyön csak nyerészkedni akart. Meggazdagodni nem lehetett, de a külügyminisztérium sajtóosztálya által folyósított apanázs sokakat kisegített átmeneti pénzzavarából – írja Ablonczy Trianon-legendák című tanulmányában.

A szövegben említett Henri Pozzi a 30-as években bukkant fel Magyarországon, francia adatok szerint a „magyar revizionizmus ügynökeként” francia személyiségek utazását szervezte Magyarországra, és jóindulatú, de felületes cikkeket írt francia lapokba. Lord Newton, azon kívül, hogy a Lordok Házában magyarbarát csoportot szervezett a revízió mellett, semmiféle hírnévvel, tettel, cselekedettel nem maradt fenn a történeti annalesekben. William C. Bullitt később lett moszkvai nagykövet. Amikor e sorokat írta Wilsonnak, az amerikai békedelegáció fiatal tagja volt, aki orosz missziója miatt lemondott tisztségéről: nem véletlen, hogy az idézetben Magyarország fel sem merül; mert az idézet nem is Magyarországra vonatkozik.

Ablonczy szerint a kulcs a magyar haditengerészet kárát taglaló részben van. Ez érthetetlenül részletes, és teljesen felesleges: a KÖZÖS osztrák-magyar hadiflotta sorsáról nem a trianoni békeszerződés rendelkezett, hanem azt még az osztrák-magyar hadvezetőség adta át olasz, délszláv, stb. kezekbe. “Juba Ferenc történész-szakértő, tengerészkapitány”- ról elsősorban le kell szögezni, hogy nem történész: tengerész, aki hajóorvosi képesítést és jogi diplomát szerzett, műkedvelő történészi munkákat írt a magyar tengerhajózásról; hajózástörténeti gyűjteményét szülővárosának, Komáromnak ajándékozta. Hatvanas évekbeli emigrációja után Nyugat-Európában különböző dolgokat publikált, sokszor a Baráth-Bobula-Badiny magyar őstörténeti (sumér-szkíta rokonságot taglaló) vonulatban, (ld. A magyarság kötődése a tengerhez az ősidőktől a legújabb időkig című munkáját).

Mindent összesítve Ablonczy az írást a klasszikus legendaképző mechanizmus – jelen esetben kimondottan káros – termékének tartja.

Fotó: fortepan.hu


Ha tetszett a bejegyzés, lájkold az oldalt a Facebookon!

Hírlevél + Médiaajánlat
67 hozzászólás ehhez: Trianon, az ENSZ és egy kamu levél

 1. Sikon says:

  Én csak borzasztóan szomorú vagyok, hogy ez a kis nemzet, ennyit kellett bűnhődjön évszázadokon keresztül. És igenis fájnak az ellenünk elkövetett bűncselekmények!!!

 2. Vörös József says:

  Azért elgondolkodtató hogy miért az egész nemzetet büntették,és nem csak a Politikusokat.És igaz hogy a felosztás nagyhatalmi törekvés volt a MAGYAR büntetés Katasztrófa.És a Világtörténelemben csak elvétve szerepel kollektív büntetés.Ha az ENSZ és minden európai jognak ellentétes akkor IGENIS KÖVETELJÜK VISSZA A MI ELRABOLT ORSZÁGUNKAT.EZ NEM SOVINISZTA-NACIONALISTA RÁGALOM HANEM TÉNY,PÁR HÁBORÚS BŰNÖS HELYETT NEM LEHET BÜNTETNI EGY ORSZÁGOT -NEMZETET.

 3. BrigAnti says:

  Üdv Emberek˘
  Ragyogó téma, és milyen igaza van mindenkinek (nem irónia). Igaz hogy nem szabad a múlton keseregni, igaz hogy nem szabad semmit sem a feledésbe taszítani.
  Igaz hogy a jövőt kell építeni, igaz hogy a múltunkból építkezünk.
  De az is igaz, ha csak ezeket nézzük elveszítünk valamit… elveszíthetjük a gyökereinket, amire építkezünk, és a fejünkre omolhat a tető, ha túlméretezzük a gerendákat.
  De nézzünk egy sokkal érthetőbb frázist: „ bármi, ami most történik veled, az már a múlt, ami megtörténhet az pedig múlttá lesz, mielőtt felfoghatnád” , (Konfuciusz kicsit magyarosítva, bocs az idézőjelekért). Hogy még érthetőbbé tegyem: előre kell mennünk a múltunk támogatásával.
  Másrészről az előbbiek azt is takarják, hogy elfogadnunk csak azt kell és muszáj, amit akaratunkban áll megváltoztatni, mert amit nem ismerek, nem tudok, arra nem is lehetek hatással.,..és most itt visszautalnék a második mondatomra. A felelősség kérdése is vita tárgya lehet, de mind tudjuk: „a győztesnek mindig igaza van”, ahhoz hogy igazunk legyen, győznünk kellene, de hol is ????
  A fejekben emberek. A saját fejünkben…. mert a gondolatnak teremtő ereje van!!!!!!! A kósza gondolatokból kimondható szavak születnek, a szavak mondatokká állnak össze, amik már leírhatók, materializálódnak s megvalósulnak, mint tudás….
  A trianoni fiaskó az már elmúlt és sokat elhallgattak belőle, nyilvánvaló okokból, (folyamatosan az utunkba kerül, és nem tudjuk, meddig terjed széltében-hosszában, akárhonnan közelítjük is, elbotlunk benne, fennakadunk rajta), egyeseknek szégyen másoknak a nyereség, megint másoknak a hatalom volt az oka, cél minden esetben ugyan az, a nép irányítása. Nem annak a jogorvoslata kellene, hogy mindent vissza, hanem annak, hogy mindenről pontos információink legyenek. „Ha pontosan tudjuk, hogy mi van előttünk mindig győzni fog a seregünk” Szun Ce A hadviselés tudománya”, hogy még egy kortalan idézettel éljek.

 4. Syr says:

  Teljesen mindegy, hogy Ablonczy Balázs elemzése szerin, legenda, vagy éppen nem az! Bárki mástól elfogadható lenne ez a véleményezés, de attól,aki történész és egy ilyen intézmény tudományos munkatársa, és magyar, már régen ki kellett volna adnia, egy mindenki számára elérhető és a valós történelemnek megfelelő tanulmányt, amelynek alapján vagy arra, vagy az abban levő felebezhetetlen igazságokra hivatkozva cáfolni a fenti kérelem valódiságát! Nem a semmiből előugorva, egy átlagos írásszakérő módján véleményezni! Amikor éppen azok közé tartozik, akiknek ezt a kérelmet szorgalmazni kellett volna!

 5. Gyuri49 says:

  Kedves hozzáértők! Egyet szeretnék kérdezni attól aki valóban ismeri a történelmünket és nem a szélsőjobb által összeállított hazugságból próbálja kibogozni pld. a “Trianon” féle legendát.
  1. én úgy tudom, hogy 1920. előtt nem létezett olyan ország, hogy
  Magyarország!
  2. én úgy tudom, hogy 1867-es kiegyezés előtt Habsburg fenn hatóság alatt voltunk, azt megelőzőleg pedig török megszállás volt és az előtt volt olyan, hogy Magyar Királyság, amihez tartozott pld. Erdély Ország is (ugye tudjátok, hogy így nevezték?), ami nem volt szerves része a birodalomnak, mivel a 19-ik század közepe előtt nem is voltak a mai értelemben vett határok, vagyis ott éppen fejedelemségek voltak, ahogy máshol is, akik vagy elfogadták királyuknak a magyar királyt, vagy nem, ahogy pld. mohács idején is “beintettek” az erdélyi fejedelmek.
  Tehát akkor tisztelettel kérdem: milyen “Magyarországot” is szabdaltak fel a Trianonban? Nem inkább arról van szó, az az igazság, hogy kevesebbet kaptunk mint amit reméltünk és ezért több olyan terület is a határon túl került, ahol részben magyarok is éltek?
  Ha igaz lenne az, hogy ahol jelentős számú magyar él, azt “vissza” kell csatolni a jelenlegi hazánkhoz, akkor pld. London egy részét is ide kellene csatolni, mivel ott 100 ezer körüli magyar él!
  Várom a tőlem okosabbak érdemi válaszát!

 6. Gyuri49 says:

  Elnézést, egy “apróság” kimaradt az előzőből: 1867-től Osztrák-Magyar Monarchia volt és akkor sem létezett ilyen néven, hogy Magyarország!

 7. Marciúr says:

  Gyuri49 Nem tudom honnan szedted ezt a sok sületlenséget. A Magyarország megnevezés persze mindig is létezett, csak persze latinul, Hungariaként. A Magyar Királyság is folyamatosan fennállt Szent Istvántól, egészen 1849-ig… Természetesen a határok is meg voltak, igazából alig változtak, az emberek szinte ugyanazon közigazgatási egységekben, vármegyékben éltek, határolkal…

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.

Back to Top ↑

Ez a weboldal sütiket (cookie-kat) használ. A honlapra látogatva beleegyezel alkalmazásukba. További információ.

A süti (cookie) egy kis adatcsomag, amely jó pár online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen. Ennek segítségével jegyzi meg például a szájt az előző hozzászólásod során használt nicknevedet (és így adataidat nem kell újra beírnod), de a sütik révén számlál látogatókat a Google Analytics szolgáltatása is. A sütiket bármikor törölheted gépedről, vagy beállíthatod a tiltásukat. Így persze a szájt működése nem lesz teljes értékű. Az Elfogadom gombra kattintva hozzájárulsz a sütik alkalmazásához.

Bezárom